privarstyti

privarstyti
1 privárstyti tr. 1. NdŽ, iter. priverti 1: Privárstėm dvylika pudų baravykų Mrc. Mėsinėse kaba lašinių paltys, privarstyta kumpių, dešrų A.Sm. 2. dygsniais prisiūti, pridygsniuoti, pridaigstyti ką prie ko: Kad kaldra miegtant nesusiteptų, pri apačios privársto drobulę Vkš. ^ Strėnos kaip privarstytos ir teip, rodos, pakuliniais siūlais, teip, rodos, bematant nukris S.Čiurl. 3. prismaigyti, prikaišioti ko: Joninių nakčiai negalima palikti ant lauko audeklų – iš ryto rasi privarstytų ašutų LTR(Šil). Zuikį lašiniais privárstyti KII195. 4. M, Rtr, NdŽ, iki valios varstyti, darinėti. 5. iter. priverti 6: Kad grižas išeitų iš sąnario, reikia privarstyti durimis IV487. \ varstyti; apvarstyti; atvarstyti; įvarstyti; išvarstyti; nuvarstyti; pavarstyti; pervarstyti; pravarstyti; privarstyti; suvarstyti; užvarstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • privarstyti — privárstyti vksm. Privárstė baravỹkų ant pagaliùkų ant siūlo ir padžióvė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvarstyti — 1 apvarstyti tr. Š, Rtr, KŽ 1. apkabinti, apmaustyti: Siūlą, virvę lapais apvarstyti K. Virvelė baronkomis apvarstyta rš. 2. LVI134 iter. apverti 1: Kraštus sietkos apvarsto storesniu siūlu Ds. | refl. tr.: Tetė apsivarstė vyžas naujais apyvarais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvarstyti — 1 atvarstyti tr. Rtr, NdŽ, KŽ; M 1. Š iter. atverti 1: Svirno durys atvarstytos, žalios skrynios atvožytos NS1188(Kp). Aš atvarstysiu margas skryneles, išleisiu abrūsėlį LTR(Slk). 2. atrišti, atpalaiduoti (batų raištelius, batus): Švilpaudamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadyti — tr. 1. išmušti, išsmaigyti ragais: ^ Kad kiaulė ragus turėtų, visą svietą išbadytų Pn. 2. išbedžioti: Išbadžiaũ perdėm visus šiaudus, bet neradau Gs. Po galva jo, erškėčiais ižbadyta DP145. Zuikį lašiniais privarstyti, išbadyti KII194. | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarstyti — 1 išvarstyti tr. Rtr 1. iter. išverti 1: Jeigu tiktai pasirodys mažiausias nepaklusnumas, tai išvarstyti peiliais be jokio gailesčio V.Piet. | Ne vienas grįžo [iš karo] kulkų išvarstytomis rankomis ir kojomis rš. | refl. tr.: Karvės, vienan… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvarstyti — 1 nuvarstyti tr. 1. Š, KŽ iter. nuverti 4: Nuvarstyk rožančiaus karolius! NdŽ. Paki drėgni, nuvarstyk [suvertus] baravykus Klt. | refl. Š. 2. žr. 1 išvarstyti 5: Kad aš žinočia, kur motulė nuduos, aš nuvarstyčia vartelius juostelėm (d.) Prng. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavarstyti — 1 pavarstyti tr. NdŽ 1. iter. paverti 4: [Tabokų] lapus pagelsvusiūsius pavarstyti ant siūlo ir džiovinti S.Dauk. Pavarstyta pavarstyta – vis žmonių galvos (kaukolės) Tvr. 2. kuo varstomu papuošti, pasiuvinėti: Karoliais pavarstytos rankelkos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervarstyti — 1 pervarstyti tr. 1. KI324 iter. perverti 3: Pečėtys su skylaitėmis, per kurias pervarstyti siūlai pririšę jas laikė prie dokumentų J.Šliūp. 2. iš naujo supinti, perpinti: Nepuikiai pati plaukus susivarstei – duok parvarstysu Vkš. 3. NdŽ kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravarstyti — 1 pravarstyti tr. 1. kiek atvarstyti (batus): Batus reik gerai atvarstyti, pravarstęs kojų nenusiausi Vkš. 2. darinėjant pagadinti: Jau i duris pravarstė OG344. Mes pradabojom stiklo langelius, mes jau pravarstėm vario vartelius (d.) Prng.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privarkšlioti — tr. privarstyti: Siūlų daug aplinkuo pryvarkšliota Šll. varkšlioti; privarkšlioti; suvarkšlioti; užvarkšlioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”